Socialt entreprenörskap -En motor för samhällsförändring

Release Date: 
October 5, 2015

De senaste åren har det hänt mycket inom socialt entreprenörskap, både i Sverige och övriga Nordiska länder. Men var står vi idag? Och vad ser vi för behov för att socialt entreprenörskap som disciplin ska  fortsätta att utvecklas och ha stor samhällspåverkan?

 

För att ta reda på det har Ashoka tillsammans med Eskäret bjudit in  verksamhetschefer från ett antal organisationer inom socialt entreprenörskap i Sverige till samtal om fältets framtid  19-20 oktober 2015.  Vilka behov och utmaningar ser vi? Och vad kan vi göra tillsammans för att stötta sociala entreprenörer?

 

För mer information: 

Maja Frankel, mfrankel@ashoka.org