Röselidsskolan först ut att bli invald i Ashokas globala nätverk för innovativa skolor

Release Date: 
October 14, 2014

Ashoka, världens största organisation för samhällsförändring, introducerar ett globalt nätverk av innovativa skolor i Skandinavien och Röselidsskolan Gråbo, i Lerums kommun, är den första skolan att bli invald.

Efter en rigorös urvalsprocess har Röselidsskolan utsetts till Ashoka’s första ”Changemaker School” i Skandinavien. Röselidsskolan väljs in i ett globalt nätverk som stödjer innovativa skolor som stärker sina elever genom att utrusta dem med grundläggande färdigheter inom empati, kreativitet, ledarskap och lagarbete – så att eleverna lätt kan identifiera och lösa samhällsutmaningar.

Röselidsskolan arbetar innovativt med processtid för eleverna varje dag, där dessa själva får vara med och påverka sitt lärande. Eleverna får kontinuerligt stöd till att förändra och påverka samhället runtomkring dem – och till och med själva skolbyggnaden är byggd och designad för att främja samarbete eleverna emellan.  Nathalie Ahlstedt Mantel, Projektledare Changemaker Schools, Ashoka Skandinavien

Skolorna inom nätverket Changemaker Schools kommer att kopplas samman med varandra för att samarbeta och utbyta erfarenheter, få kontakt med Ashokas sociala entreprenörer inom utbildning och vara förebilder för den moderna skolan.

Vi ser fram emot att vara en del av utvecklingen av skolan och vi tycker att det är en stor möjlighet för oss att interagera med andra Changemaker Schools och sociala entreprenörer runtom i världen. Våra barn kommer att forma vår framtid. Vi vill vara goda förebilder för dem och visa dem hur viktigt samarbetet med människor runt om i världen är.  Lennart Nilsson, rektor på Röselidsskolan.

Ashoka har under 30 års tid hittat och stöttat världens ledande sociala entreprenörer som Ashoka Fellows och gett dem stipendier, stöd från partners inom strategi, finans och kommunikation samt tillgång till ett globalt nätverk av likasinnade för att de ska kunna växa sina organisationer. Ashoka’s nya initiativ Changemaker Schools fungerar på samma sätt – fast nätverket istället består av innovativa skolor, ledare inom utbildningssektorn, lärare och Ashoka Fellows som arbetar med att utveckla skolan. Genom nätverket vill Ashoka lyfta upp dessa skolor och stötta dem till att sprida sina innovative tillvägagångsätt till sina andra institutioner inom utbildning världen över.

Vi vill att alla barn och ungdomar ska kunna identifiera sociala utmaningar, agera för att lösa dem och trivas i en snabbt föränderlig värld. Genom att samarbeta med och stötta innovativa skolor, syftar vi på Ashoka till att arbeta för en värld där alla ungdomar förstår och uttrycker empati, kreativitet, ledarskap och lagarbete för att åstadkomma en varaktig förändring i samhället.

Åsa Burman, co-director Ashoka Skandinavien

Changemaker Schools är ett globalt nätverk där innovativa skolor utbyter erfarenheter och kunskap med varandra och blir stöttade till att dela sina innovationer med andra utbildningsinstitutioner. Hittills har över 50 skolor runtom i världen valts in i nätverket.

Om Ashoka:

Ashoka är världens ledande organisation för socialt entreprenörskap och samhällsförändring. Under de senaste 30 åren har Ashoka valt över 3000 ledande sociala entreprenörer som Ashoka Fellows, gett dem stipendier, professionellt stöd och tillgång till ett globalt nätverk i 82 länder. Ashoka arbetar också med ungdomar, institutioner, företag och privatpersoner att multiplicera antalet samhällsförändrare i världen, för att alla ska ha friheten, självförtroendet och samhällets stöd för att identifiera och lösa samhällets svåraste utmaningar.

 

Läs mer om Changemaker Schools här: 

http://scandinavia.ashoka.org/changemaker-schools

 

RÖSELIDSSKOLAN

Contact person 1

Lennart Nilsson

Tel 0302 521755 or 0736 845724

Email Lennart.nilsson@lerum.se

Contact person 2

Marie Sandell

Tel 0302 521765 or 0761 295393

Email marie.sandell@lerum.se

 

ASHOKA:

Åsa Burman

+46 72 579 78 02

aburman@ashoka.org