Knut Ove Børseth med Kjør for Livet inn i globalt nettverk

September 22, 2016
Release Date: 
September 22, 2016

 

Knut Ove Børseth med Kjør for Livet inn i globalt nettverk

22 september 2016 

Verdens første og største organisasjon for sosialt entreprenørskap, Ashoka, kunngjør at de har valgt Knut Ove Børseth, grunnlegger av Kjør for Livet, inn i sitt globale nettverk av over 3300 sosiale entreprenører i 89 land. Børseth har med stor suksess skapt et tilpasset fritidstilbud for barn og unge i utenforskap. Fra Norge og Sverige står nå verden for tur. 

"Knut Ove har markert seg i Norge som en entreprenør med et utrettelig engasjement for barn og unge i utenforskap, og har en unik måte å møte dem på. Ashoka er opptatt av å støtte pionerene som setter sine ideer ut i livet og skaper en bedre verden. Knut Ove er en av disse. Vi har også en felles ambisjon om å inspirere mange flere til å agere som endringsagenter, i egne liv og i samfunnet rundt dem", sier Maja Frankel, direktør for Ashoka Scandinavia.

Ashoka gjennomfører en grundig prosess for å identifisere sosiale entreprenører til det globale nettverket. Kandidatene blir testet i flere måneder mot kriterier som samfunnseffekt, kreativitet og etiske verdier. Ashoka sitt nettverk består blant annet av sosiale entreprenører fra 89 land, samt støttespillere fra nœringslivet som bidrar med strategisk støtte og som døråpnere. Børseth er allerede i gang med et skaleringsprogram i Ashoka, som fokuserer på internasjonal spredning.

"En Ashoka Fellow er en sosial entreprenør med potensiale til å løse sosiale problemer ved roten, både nasjonalt og internasjonalt. Knut Ove Børseth er en slik person. Kjør for Livet både utfordrer og inspirerer. Nå jobber vi sammen for å styrke Kjør for Livet internasjonalt, slik at flere unge kan få nytte av programmet", sier Maja Frankel.

"Dette er en stor anerkjennelse for Kjør for livet og alle hos oss som hver eneste dag jobber for – og med ungdom. I tillegg er jeg ydmyk og svært glad for at Ashoka verdsetter dette arbeidet og vil bidra til videre vekst og spredning. Vi vet hvor viktig det er med gode hjelpere, sier Knut Ove Børseth, som gleder seg stort over organisasjonens utvikling. Kjør for livet sprer seg, og vil har ambisjoner om å utvikle oss slik at vi kan dokumentere en total tilført samfunnsnytte på minimum 1 milliard innen 2018 (ref. DNV GL), avslutter grunnleggeren i Kjør for livet, Knut Ove Børseth.”

Ashoka ble grunnlagt i 1980 og støtter over 3300 såkalte Ashoka Fellows, menn og kvinner med aktiviteter som bedrer verden. Ashoka har tidligere valgt syv norske Fellows. Blant dem er Johann Olav Koss med Right to Play (www.righttoplay.no), en internasjonal humanitær organisasjon som bruker lek og idrett som en arena for utvikling for barn og unge i verdens mest vanskeligstilte områder. Hanne Finstad med Forskerfabrikken (www.forskerfabrikken.no) som tilbyr barn og unge fritidskurs i vitenskapelig forskning og Marit Sanner med Forandringsfabrikken (www.forandringsfabrikken.no) som inspirerer hjelpesystemene til å lytte til barn og unge for å forme disse systemene.

For mer informasjon

Emma Lindgren, +46 76 045 44 25, elindgren@ashoka.org 

Knut Ove Børseth, +47 481 01 000, knutove@kjorforlivet.no

Om Ashoka

Ashoka er verdens største organisasjon for sosialt entreprenørskap og changemaking. Vi finner og støtter mennesker med nye, smarte løsninger på store samfunnsproblemer. I over 35 år har vi valgt inn over 3300 såkalte Ashoka Fellows og støttet dem med finansiering, faglig støtte og tilgang til et nettverk av sosiale entreprenører i 89 land. Ashoka arbeider for en verden der alle mennesker er villige og i stand til å ta ansvar for å løse sosiale problemer. Vi er politisk og religiøst uavhengig og tar ikke imot statlig økonomisk støtte. Ashoka har hovedkontor i Washington DC og startet sin Skandinaviske gren i 2012, ledet av Maja Frankel.

http://scandinavia.ashoka.org/ 

Om Kjør for Livet

Kjør for livet er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge i utenforskap, som ikke får nok ut av de tradisjonelle sports- og fritidstjenestene som tilbys. Vi samler barn og unge med felles interesse for spennning og adrenalin, og organiserer aktiviteter og teamkvelder. Gjennom dette kan vi tilby dem en unik opplevelse og et miljø for læring, på et sted hvor de føler seg inkludert og hjemme.

http://www.kjorforlivet.no/

 

Hør Knut Ove snakke om sitt arbeid på Ashoka Scandinavias Youtube kanal: https://youtu.be/7MtCK8yHvtQ