Gråboskola först - Har valts in i ett internationellt nätverk

Release Date: 
October 14, 2014
Publication name: 
Lerums Tidning

GRÅBO: Efter en noggrann urvalsprocess har Röselidsskolan i Gråbo blivit först i Skandinavien att bli invald i Ashokas globala nätverk för innovativa skolor.

– Det känns väldigt hedrande, säger Lennart Nilsson, rektor på Röselidsskolan. 

I somras fick han och kollegan Marie Sandel veta att skolan hade nominerats till nätverket.

– Vi har många besökare från andra orter hos oss, och det var nog några personer som hade varit här på ett sådant besök som nominerade oss. Det känns väldigt fint, konstaterar Lennart Nilsson.

Sedan den ombyggda skolan slog upp portarna hösten 2012 har 450 besökare från Sverige men även andra EU-länder varit i Gråbo för att se hur skolan och det entreprenöriella lärandet fungerar.

Gråbo föredöme

Orsaken till att skolan blev antagen i nätverket är kommunens ambition att bli ledande miljökommun där Gråbo ska vara ett föredöme, och skolorna är ett tydligt steg i den riktningen. Det handlar också om lokalernas utformning med stora gemensamma utrymmen.

– Kommunen har satsat på en skola som har ursprung i fram- tiden och inte i historien, säger Lennart Nilsson.

Skolans entreprenöriella lärande spelar också en roll.

– Vi lämnar pliktsamhället och går mot ett samhälle med engagemang som drivkraft, och det är så vi arbetar med det enreprenöriella lärandet.

Internationella kontakter

Enligt Lennart Nilsson har pedagogerna, eleverna och föräldrarna del i att skolan blev utvald. Han tror också att nätverket kommer att komma samtliga grupper till gagn.

– Det kommer åtminstone betyda att vi får internationella kontakter. Det är flera tusen medlemmar från många olika länder.

Nu ska skolan arbeta fram en aktivitetsplan tillsammans med Ashoka, som har flera anställda i Stockholm. Därifrån konstaterar man att Röselidsskolan är ett föredöme.

– Det var många skolor som var nominerade, och det var först efter en rigorös urvalsprocess som skolan utsågs till Ashokas första Changemaker school i Skandinavien, säger Ida Persson på Ashokas kommunikationsbyrå.

Antagningsprocessen har skett genom intervjuer, telefonkonferenser, dokumentsgranskning och paneldebatt. Hittills har över 50 skolor runtom i världen valts in i nätverket.

Ashoka är en organisation för samhällsförändring. Det globala nätverket stödjer innovativa skolor som stärker sina elever genom att utrusta dem med grundläggande färdigheter inom empati, kreativitet, ledarskap och lagarbete – så att eleverna lätt kan identifiera och lösa samhällsutmaningar.

Eleverna får påverka

– Röselidsskolan arbetar innovativt med processtid för eleverna varje dag, där dessa själva får vara med och påverka sitt lärande. Eleverna får kontinuerligt stöd till att förändra och påverka samhället runtomkring dem – och till och med själva skolbyggnaden är byggd och designad för att främja samarbete eleverna emellan, säger Nathalie Ahlstedt Mantel, projektledare Changemaker Schools, Ashoka Skandinavien.

Skolorna inom nätverket kommer att kopplas samman med varandra för att samarbeta, utbyta erfarenheter, få kontakt med Ashokas sociala entreprenörer inom utbildning och vara förebilder för den moderna skolan.

– Vi vill att alla barn och ungdomar ska kunna identifiera sociala utmaningar, agera för att lösa dem och trivas i en snabbt föränderlig värld. Genom att samarbeta med och stötta innovativa skolor, syftar vi till att arbeta för en värld där alla ungdomar förstår och uttrycker empati, kreativitet, ledarskap och lagarbete för att åstadkomma en varaktig förändring i samhället, säger Åsa Burman, co-director Ashoka Skandinavien.