Ashoka och Reach for Change på Sverige-turné

 

Under våren 2013 genomförde Ashoka och Reach for Change en gemensam turné. Se filmen som sammanfattar turnén här och läs mer nedan.

 

Ashoka är världens största organisation för sociala entreprenörer; människor som skapar egna och innovativa lösningar på samhällets problem och utmaningar. Reach for Change är en ideell stiftelse grundad av Kinnevik, som investerar i personer med banbrytande idéer kring hur livet kan bli bättre för barn och unga. 

 

Tillsammans ger vi oss nu ut på en gemensam turné för att hitta Sveriges bästa sociala entreprenörer. De som kan konsten att förena ett stort socialt engagemang med förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att få sina idéer och verksamheter att växa. 

Kom och lyssna på några av Sveriges främsta sociala entreprenörer och diskutera vad nya sociala affärsidéer skulle kunna innebära för din region.

 

Samtliga kvällar startar 18.00 och avslutas 20.30. 

 

Välkommen till en kväll som förändrar!

 

Turnéplan
 

Göteborg 5 mars 

Ida Östensson grundande Crossing Boarders; en organisation som främjar jämställt deltagande i fritidsaktiviteter, med målet är att alla ska ha samma möjligheter att finna, utveckla och bibehålla sina fritidsintressen oavsett kön.

Sofia Appelgren skapade Mitt Liv, en organisation som hjälper unga invandrarkvinnor att komma i arbete genom ett mentorprogram. Mitt Liv arbetar också mot näringslivet med hjälp kring frågor om mångfald och utveckling. 

 

Karlskrona 6 mars

Naim Zeneli grundade Forza Ungdom, en förening som ger stöd och kraft åt ensamkommande barn och ungdomar för syfte att skapa ett bättre liv i Sverige. Nyanlända barn och unga behöver både vuxna förebilder och vänner i samma ålder, och det bidrar Forza Ungom med genom sitt nätverk. 

Karl Henrik Robèrt skapade The Natural Step som genom coachning, utbildning och dialog hjälper företag att meningsfullt utvecklas mot hållbarhet och social innovation. Nu finns The Natural Step i 18 länder över hela världen. 

 

Malmö 14 mars

Naim Zeneli grundade Forza Ungdom, se Karlskrona. 

Marit Sanner startade Forandringsfabrikken, som ger utsatta barn och ungdomar en möjlighet att sätta ord på sin egen verklighet, föra fram önskemål till beslutsfattare och experter och att därigenom påverka sin egen situation. 

 

Uppsala 20 mars

Dennis Lennartsson driver Spread the Sign, som är en plats där alla som vill kan lära sig teckenspråk. Målet är att göra teckenspråk mer tillgängligt över hela världen så att döva barn kan ges ökade kunskaper i läs- och skrivinlärning.

Hanne Finstad grundade Forskerfabrikken, som vill förändra hur vetenskap betraktas och lärs ut bland unga. Forskerfabrikken skapar möjligheter för barn att på ett lättillgängligt och intressant sätt bli passionerade över vetenskap genom att praktiskt prova på det.

 

Umeå 10 april

Ida Östensson grundande Crossing Boarders, se Göteborg. 

Johan Wendt är grundaren till Mattecentrum, en ideell organisation som erbjuder gratis hjälp i matematik för högstadie- och gymnasieelever. Alla elever oavsett bakgrund, skola eller kunskaper är välkomna till över 200 volontärer som driver 33 räknestugor per vecka över hela Sverige.

 

Växjö 18 april

Naim Zeneli grundade Forza Ungdom, se Karlskrona. 

Johan Wendt är grundaren till Mattecentrum, se Umeå. 

 

I samarbete med: