Ashoka Changemaker Schools Summit

Release Date: 
August 20, 2015
Publication name: 
www.ekskaret.nu

If we educate young people in the same way as we educated the people who created the current model, it will never lead to change. If we want a sustainable future for humanity and our planet, it is crucial to educate the next generation in different ways, so that they can create new insights and new models.”          

                                       

Arnoud Raskin, social entrepreneur and Ashoka Fellow

 

Om vi ska ha en chans att skapa en hållbar värld behöver vi utbilda nästa generation på ett helt nytt sätt. Dagens skola är anpassat för en värld som inte finns mer, eller i alla fall ser väldigt annorlunda ut och där andra förmågor är centrala än tidigare i historien.

 

Med de förändringar och komplexa utmaningar som världen står för är det svårt att säga emot Arnoud Rasskin, en social entreprenör som vigt sitt liv åt att förändra skolan. Vi lever i en värld där det inte ger mening att söka svar i hur vi gjort förut. Men hur ser då detta nya sätt att utbilda nästa generation ut? Vad och vem är skolan till för? Hur ser dessa utbildningsinstitutioner ut? Vad gör de annorlunda? Vilka ledare utmärks de av?

 

Det undrar vi på Ashoka och Ekskäret och samlade den 25-27 mars 2015 ett femtiotal personer från hela Europa som alla har gått från ord till handling. Alla är de förebilder som kommit med innovationer som syftar till att skapa en annan skola som är mer anpassad till hur världen ser ut idag, till de färdigheter som unga behöver idag. Och alla har de valts ut till så kallade ”Change maker schools”.

 

En change maker school är en skola som identifierats av Ashoka för att just lyckas stärka unga i sin roll som aktiva problemlösare av samhällsutmaningar och bedriver utbildning på ett nytt sätt. Skolor som fokuserar på att utbilda i de egenskaper vi tror att unga behöver för att vi ska kunna lösa de komplexa samhällsutmaningar vi står inför.

 

Under 35 år har Ashoka hittat och stöttat världens ledande sociala entreprenörer inom alla sektorer i 85 länder. Alla så kallade Fellows har identifierat en samhällsutmaning och kommit på ett systemförändrande sätt att förändra den på. Efter att ha följt dessa individer, sett dem skala upp sina idéer och fungera som magneter för andra som vill göra skillnad har vi börjat se tydliga mönster i vilka kvalitéer som är centrala för changemaking och socialt entreprenörskap. De förmågor som framför allt står ut är: empati, kreativitet, personligt ledarskap och förmågan att jobba i snabbt föränderliga team. Det är dessa egenskaper som vi behöver se till att varje ung person har utvecklat och tränat sig på genom skolan. På så sätt multiplicerar vi antalet changemakers och har en chans att möta de utmaningar världen står inför.

 

Genom programmet Ashoka Changemaker Schools program vill vi identifiera, stärka och koppla ihop skolor som utbildar en ny generation för en ny tid. Hittills har vi identifierat och kopplat samman 180 skolor i 26 länder. I Sverige har hittills tre skolor valts in i det globala nätverket.

 

En lärdom som bland annat kom ut från summiten var vikten av att skolor som utmanar och gör saker på ett nytt sätt – trots att det är obekvämt – behöver mötas och stärkas av varandra. Innan ett skifte har skett är det lätt att känna att det är en uppförsbacke då dessa skolor säger det obekväma och bryter ny mark genom att göra saker på oprövade sätt. Vi behöver fortsätta identifiera, koppla samman och stärka dessa ledare och skolor. Vi behöver också fokusera på att utveckla mätverktyg för att på ett konkret sätt kunna prata om hur vi utbildar i andra färdigheter än de traditionella ämnena. Hur vet vi att vi kommit till en punkt där empati och medkänsla är ett lika centralt ämne som matematik?

 

Maja Frankel

 

Om du vill veta mer om lärdomarna som kom ut av summiten så titta gärna på videon här, och om du vill veta mer rom initiativet Ashoka Changemaker Schools kan du läsa mer här.